Nyheder

Direkte Genbrug App

February 21, 2024

ARGO gav os sidste år opgaven, at udvikle en digital løsning til registrering af direkte genbrug fra de dedikerede områder på deres genbrugspladser.Løsningen, der består af Direkte Genbrug appen med integration til det nyudviklede registrerings- og rapporterings-system, er blevet lanceret nu, og benyttes i første omgang af de humanitære organisationer, ARGO har aftaler med.

Udviklingen af løsningen er foregået i tæt samarbejde med Christian Ebbesen og organisationernes medarbejdere, samt frivillige, så appen er blevet både let og forståelig at benytte.Brugerne kan angive hvilken profil de har uden at opgive deres private oplysninger – f.eks. humanitær organisation, frivillig, privat, institution eller virksomhed, og appen finder selv det nærmeste registrerede direkte genbrugs sted, og tilpasser sig til affaldsselskabets eller kommunens identitet.

De indsamlede data fra brugernes registreringer benyttes til ARGO’s genanvendelsesregnskab med angivelse af de afhentede genstandes bidrag til CO2 besparelserne. Appen downloades her, og virker indtil videre på ARGO’s genbrugspladser.

Alle kommuner kan få deres lokationer til direkte genbrug oprettet og få rapporteret brugernes registreringerne.